NHC har ambisjoner, vilje og handlekraft for å gi barn i Colombia et bedre liv. Vårt fokus er å gi effektiv hjelp ved optimal bruk av ressursene.
 
Gi barn i Colombia en bedre oppvekst. Sende HOPE til 2160 og gi 200 kroner.
 
Fakta om Colombia
Bli kjent med Jorge Rico