Ribbon
Om NHC
 

Stiftelsen New Hope Colombia (NHC) ble etablert i 2009 av Svein Ove Føyen, Tore Sørensen og Pål Falkeid som alle er adoptivforeldre og har barn fra Colombia. NHC er en politisk og religiøs uavhengig stiftelse.

Formålsparagraf.
Stiftelsen New Hope Colombia har som formål å arbeide for å forbedre vanskeligstilte barns oppvekst i Colombia. Hensikten er å hjelpe barn med oppvekstvilkår og utdanning slik at de får gode forutsetninger og kvalifikasjoner til å forsørge seg selv og sine nærmeste. Det vil arbeides med et bredt spekter av tiltak der fellesnevneren alltid er å bygge opp under stiftelsens formål.

Stiftelsen har knyttet til seg ressurspersoner med lang erfaring fra bistandsorganisasjoner, samt personer med lang erfaring fra arbeid med adopsjon fra Colombia. I tillegg har NHC tilgang på pålitelige, lokale ressurser for oppfølging av prosjektene i Bogota.

Om oss
 

Daglig leder
Svein Ove Føyen
svein.foyen@nhcolombia.com
mob: 92 44 34 83

Prosjektansvarlig Bogota
Gerd Malmo de Blasberg
gerd.blasberg@nhcolombia.com
mob: 99 32 68 42

Lokal representant Bogota
Jorge Rico
jorge.rico@nhcolombia.com
mob: +57 310 265 64 01

Informasjonsansvarlig
Lars Kinserdal
lars.kinserdal@nhcolombia.com
mob: 97 52 16 29

Webansvarlig
Sindre Mittet
sindmi@online.no
mob: 93 40 14 91

Økonomiansvarlig
Jone Horpestad
Dataplan Regnskap AS
jh@dataplan.no
mob: 93 43 90 79

Revisor
Tove Erfjord Meling
PricewaterhouseCoopers AS
tove.e.meling@no.pwc.com
mob: 95 26 11 30

Advokat
Hugo Berg Otterlei
Advokatfirmaet Schjødt DA
hbo@schjodt.no
mob: 92 65 59 65

 
Styret
 

Styreleder
Tore Sørensen
tore.sorensen@nhcolombia.com
mob: 90 91 59 04

Styremedlem
Svein Ove Føyen
svein.ove@nhcolombia.com
mob: 92 44 34 83

Styremedlem
Haakon Larsen
hakon.larsen@nhcolombia.com
mob: 90 17 35 15

Styremedlem
Lars Kinserdal
lars.kinserdal@nhcolombia.com
mob: 97 52 16 29

Styremedlem
Heather Menzies Munthe-Kaas
heather.munthekaas@nhcolombia.com
mob: 40 29 32 66

Stiftelsen New Hope Colombia
Org nr 995 054 590
Kontonummer 8160.12.83115
Fokus Bank

Kontoradresse:
Stokkamyrveien 18
4313 Sandnes
Tlf: 92443483